คุณปฐมา จันทรักษ์

คุณปฐมา จันทรักษ์

กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย

Tas Chantree

Tas Chantree

TAS Consulting Partner & HR Headquarter

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

CEO – ACCOMM GROUP ผู้ที่ได้รับเชิญเข้ารับรางวัลในระดับสากล #1 Coach in Asia และ The Top 20 Mentors of the Globe

คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม

คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม

Chief Digital Officer SCG CBM

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดร.ปรง ธาระวานิช

ดร.ปรง ธาระวานิช

หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Head of AIS Academy) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณอริญญา เถลิงศรี

คุณอริญญา เถลิงศรี

กรรมการผู้จัดการ SEAC

ดร.เอกพล ณ สงขลา

ดร.เอกพล ณ สงขลา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว

คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว

คุณวิธพล เจาะจิตต์

คุณวิธพล เจาะจิตต์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล

คุณมรกต กัณทะวงค์

คุณมรกต กัณทะวงค์

People Strategy Manager Bitkub Capital Group Holding

คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล

คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล

ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC

คุณเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

คุณเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

คุณธิดา สัญญปรีดากุล

คุณธิดา สัญญปรีดากุล

SVP,Learning Advisory and New Ways of Working COE ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณสุวิท จันทร์ศรีชวาลา

คุณสุวิท จันทร์ศรีชวาลา

Managing Director & Founder Serendipity & Co Inc.

จิรวรรณ กาญจนานันท์

จิรวรรณ กาญจนานันท์

ดร.ชนนิกานต์ จิรา

ดร.ชนนิกานต์ จิรา

Head of True Digital Academy บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

CEO & Co-Founder, Base Playhouse

คุณพนิต ธัญมงคลสวัสดิ์

คุณพนิต ธัญมงคลสวัสดิ์

Co-Founder Business Visualize Company (BVC)

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer InTyme Solution Co.,Ltd