Schedule DAY II

MORNING   (09:00 - 12:30)

- Track A -
METAVERSE & THE CORPORATE UNIVERSE OF LEARNING

- Track B -
The NEXUS OF TECHNOLOGY : 
L&D ROLES  

- Track C -
LEARNING DESIGN

- Track D -
DATA ANALYTICS IN L&D

(Onsite Only)

(Onsite & Online)

(Onsite Only)

(Onsite Only)

A1 09:00-10:00 (60 นาที)

From Immersive Technology to Immersive Learning

เทคโนโลยี Immersive สามารถช่วยให้พนักงาน ได้เข้าถึงสถานการณ์ มีประสบการณ์ในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในหน้างานจริง  เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิด วิเคราะห์ นำเอาความรู้ ทักษะต่างๆมาทดลองฝึกฝน ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องปลอดภัย ฝึกแก้ปัญหา จนเกิดความชำนาญ และมีความมั่นใจเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆในหน้างานจริง

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer

InTyme Solution Co.,Ltd 

B1 09:00-10:15 (75 นาที)

L&D Success Story and Lessons Learned You Can Learn From Amazing Volleyball Coach

C1 09:00-10:00 (60 นาที)

Learning Ecosystem Design: Ideation for the New Learning Experience

D1 09:00-10:00 (60 นาที)

WORKSHOP

Skills Data and Why its Essential in your Reskilling and Upskilling Journey

เรียนรู้การพัฒนาคน และ องค์กร เพื่อพิชิต Mission to the Moon ผ่านการประสบการณ์และการถอดบทเรียนโดยโค้ชอ๊อต อดีตโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ผู้พาทีมเข้าใกล้เส้นทางโอลิมปิกขึ้นทุกที ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายใน
ไม่กี่ปี ทุกอย่างผ่านการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์มาอย่างดี นับจากวันที่ความหวังเลือนราง ภายใต้ความไม่พร้อมของปัจจัยหนุนเสริมหลายประการ สู่วันที่มีทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน
 
ชวนทุกท่านมาได้เรียนรู้กลยุทธ์การพัฒนาคนผ่านการกำหนดแนวทางในการวางกลยุทธ์พัฒนานักกีฬา  และการวางหมากเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้งคนและองค์กร เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แล้วคุณจะรู้ว่ากว่าที่จะเป็นทีมวอลเลย์บอลที่นำความภูมิใจมาให้คนไทยทั้งประเทศ ผ่านกระบวนการคิด อะไรมาบ้าง

คุณเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย (โค๊ชอ๊อด)
และ ผู้บริหาร สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
ผู้วางกลยุทธ์พัฒนาทีมชาติ
ไปสู่โอลิมปิค

Learning ecosystem เป็นระบบที่ประกอบไปด้วย people, content, technology, culture, and strategy การออกแบบและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ อาจดูน่ากลัวในตอนแรก คุณอาจมีคำถามมากมายว่า ต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน? ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญใดบ้าง? งานนี้คือความท้าทายของสายงาน L&D เมื่อคุณต้องทราบถึงความต้องการของ stakeholder ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจเกี่ยวกับ Technology และ Culture
 
เชิญรับฟังการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับและออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อทำให้เกิด New Learning Experience จากวิทยากรมากความสามารถพร้อมตัวอย่างที่คุณสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้

ดร.ปรง ธาระวานิช
หัวหน้าสถาบันพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

(Head of AIS Academy)  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา HR ได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น ข้อมูลในระบบเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจที่ดีและมีข้อมูลมากขึ้น  มาร่วมรับฟัง แนวทางในการใช้และสร้างข้อมูลทักษะ (Skills Data) ที่สอดคล้องกับความต้องการและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนาองค์กร งานด้าน HR มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำ Skills Data มาวิเคราะห์ในการ Reskilling และ Upskilling คนในองค์กร  
มาเรียนรู้และอัพเดทเครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้าน People Analytic 

คุณสุวิท จันทร์ศรีชวาลา  
Managing Director & Founder  
Serendipity & Co Inc

A2 10:30-12:30 (120 นาที)

B2 10:30-11:30 (60 นาที)

C2 10:30-11:30 (60 นาที)

D2 10:30-12:30 (120 นาที)

Metaverse: Principles and Practices for L&D

ในยุคที่ทุกแวดวงให้ความสนใจกับกาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโลก Metaverse ปัจจุบันแวดวงการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยก็ได้นำมาเรียนรู้และทดลองใช้กันมากขึ้น ในฐานะ L & D เราจะปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไร 
หากสนใจจะนำ Metaverse มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน ควรเริ่มจากจุดไหน  ควรเตรียมกำลังพล เพิ่มทักษะใหม่ๆด้านใดบ้าง  ประโยชน์ที่จะได้ และข้อควรระวัง

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer

InTyme Solution Co.,Ltd 

WORKSHOP
"Learning Architecture: How L&D Can Improve the Bottom Line"

เพราะการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จการตีโจทย์ให้ถูกจุดก่อนเริ่มแก้ปัญหาจึงสำคัญ Learning Design คือการทำความเข้าใจโจทย์ และออกแบบการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ในงานได้ทันที Workshop ครั้งนี้ ทีม Learning & Development จะได้รับ Knowledge, Skill Set และ Tools ที่สามารถนำไปแก้ ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายที่ต้องเจอ

คุณพนิต ธัญมงคลสวัสดิ์ 
Co-Founder Business Visualize Company (BVC)

4 Key Dimensions that L&D can Make Greater Impact to Organization Transformation

ท่ามกลางข้อจำกัดมากมาย อะไรคือสิ่งที่ L&D ควรมุ่งเน้น? อะไรคือวิธีพัฒนาคนในโลกยุคใหม่ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มี “Impact” และ “วัดผลได้” ให้กับองค์กรอย่าง “แท้จริงและยั่งยืน” ? มาร่วมไขรหัสลับ 4 กุญแจสำคัญ ที่องค์กรชั้นนำใช้ออกแบบ “holistic solutions” เพื่อขับเคลื่อนการ Transform สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

คุณวิกรม คงสกุลยานนท์

Director: Learning Solutions, PacRim Group

B3 11:30-12:30 (60 นาที)

Become A Learning Experience Designer (LXD)

B3 11:30-12:30 (60 นาที)

Why 'Experience Design' is a Paradigm Shift in L&D

การเรียนรู้ และ ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้เปลี่ยนไปจากเดิม การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่จะทำให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ นั่นจึงเป็นความสำคัญของการมี Learning Experience Designer
การออกแบบการเรียนรู้ประกอบด้วยการผสมผสานของ การออกแบบร่วมสมัยหลายอย่างที่ การสอน การฝึกอบรม โดยต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การเงื่อนไข กลยุทธ์ ทรัพยากร เครื่องมือ และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ได้ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
เชิญผู้สนใจพัฒนาบทบาทของตนเองไปสู่การเป็น Learning Experience Designer มาร่วมสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทักษะ ที่จำเป็น และรับฟังประสบการณ์จาก นักออกแบบการเรียนรู้มืออาชีพ

> How has training evolved in the last two years? 
> How has L&D’s role changed in 2022? 
> Why Learning Experience Design is the today and future of L&D? 
> What are the key aspects to consider when designing effective learning experiences and learner experiences for the future? 
> How to get started with L&D experience design? 
> Parting thoughts

คุณอริญญา เถลิงศรี

กรรมการผู้จัดการ SEAC


 คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล

ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์

YourNextU by SEAC

ดร.ชนนิกานต์ จิรา
Head of True Digital Academy 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

AFTERNOON   (13:30 - 16:00)  

- Track A -
METAVERSE & THE CORPORATE UNIVERSE OF LEARNING

- Track B -
The NEXUS OF TECHNOLOGY : 
L&D ROLES  

- Track C -
LEARNING DESIGN

- Track D -
DATA ANALYTICS IN L&D

(Onsite Only)

(Onsite & Online)

(Onsite Only)

(Onsite Only)

A3 13:30-16:00 (210 นาที)

B4 13:30-14:30 (60 นาที)

C4 13:30-15:00 (90 นาที)

D3 13:30-14:30 (60 นาที)

WORKSHOP

How to Transform OJT to Experienced Learning?

The Nexus of EdTech: The Drive & Energy
of L&D

WORKSHOP

How to Create and Deliver
Bite-sized Learning

WORKSHOP

Beyond ROI: Measuring Learningful

เพื่อลดข้อจำกัดในการฝึกปฎิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training : OJT)
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง ถือเป็นวิธีที่ช่วยให้พนักงานจดจำและทำตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งให้พนักงานมีโฟกัสในการ ดึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาใช้อย่างเต็มศักยภาพที่มี ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ผ่านสถานการณ์ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง อีกทั้งองค์กรยังสามารถเก็บข้อมูลพัฒนาการได้อย่างละเอียด นำไปวิเคราะห์ วางแผนกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer

InTyme Solution Co.,Ltd 

EdTech กำลังเป็น Disruption ของวงการศึกษา โดยเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น สร้างความแตกต่างจากการเรียนรู้ในแบบเดิม ๆ ให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆนำไปสู่การต่อยอดทั้งในระดับองค์กรในการพัฒนาทักษะใหม่แก่พนักงาน มีหลายองค์กรที่ได้นำ EdTech มาประยุกต์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร
 

เราขอนำท่านมาร่วมพูดคุยกับ ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EdTech ในประเทศไทย โดยหัวข้อการสัมมนานี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้ ผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนงาน L&D ได้เรียนรู้หลักคิดของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เครื่องมอ และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มของ EdTech เพื่อนำมาประยุกต์ใช้รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือกับ EdTech เพื่อการร่วมพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร 

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล 
SVP - Organization

Development & Learning
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

อัพเกรดแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Motivation และความเป็นมนุษย์ของคนในองค์กรเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายและยั่งยืน แถม ผู้เข้าร่วม Session จะได้ลองใช้เครื่องมือ SEEN ในการช่วยวัดผลการเรียนรู้ในองค์กร ที่มีจำนวนจำกัดLearning  

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์  
CEO & Co-Founder
Base Playhouse

คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว
Managing Director Disrupt Technology Venture &  StormBreaker Venture

คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ

CEO & Co-Founder,

Conicle