top of page

Schedule DAY II

MORNING   (09:00 - 12:30)

- Track A -
METAVERSE & THE CORPORATE UNIVERSE OF LEARNING

(Onsite Only)

A1 09:00-10:00 (60 นาที)

From Immersive Technology to Immersive Learning

เทคโนโลยี Immersive สามารถช่วยให้พนักงาน ได้เข้าถึงสถานการณ์ มีประสบการณ์ในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในหน้างานจริง  เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิด วิเคราะห์ นำเอาความรู้ ทักษะต่างๆมาทดลองฝึกฝน ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องปลอดภัย ฝึกแก้ปัญหา จนเกิดความชำนาญ และมีความมั่นใจเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆในหน้างานจริง

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer

InTyme Solution Co.,Ltd 

A2 10:30-12:30 (120 นาที)

Metaverse: Principles and Practices for L&D

ในยุคที่ทุกแวดวงให้ความสนใจกับกาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโลก Metaverse ปัจจุบันแวดวงการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยก็ได้นำมาเรียนรู้และทดลองใช้กันมากขึ้น ในฐานะ L & D เราจะปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไร 
หากสนใจจะนำ Metaverse มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน ควรเริ่มจากจุดไหน  ควรเตรียมกำลังพล เพิ่มทักษะใหม่ๆด้านใดบ้าง  ประโยชน์ที่จะได้ และข้อควรระวัง

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer

InTyme Solution Co.,Ltd 

C2 10:30-11:30 (60 นาที)

Career Focused Learning Design: Creating People Capability and Sustainable Growth

ดร.เอกพล ณ สงขลา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ

ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- Track C -
LEARNING DESIGN

(Onsite Only)

C1 09:00-10:00 (60 นาที)

Learning Ecosystem Design: Ideation for the New Learning Experience

Learning ecosystem เป็นระบบที่ประกอบไปด้วย people, content, technology, culture, and strategy การออกแบบและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ อาจดูน่ากลัวในตอนแรก คุณอาจมีคำถามมากมายว่า ต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน? ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญใดบ้าง? งานนี้คือความท้าทายของสายงาน L&D เมื่อคุณต้องทราบถึงความต้องการของ stakeholder ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจเกี่ยวกับ Technology และ Culture
 
เชิญรับฟังการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับและออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อทำให้เกิด New Learning Experience จากวิทยากรมากความสามารถพร้อมตัวอย่างที่คุณสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้

ดร.ปรง ธาระวานิช

Head of Human Resources Operational Excellence Department (H-HROE)  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- Track D -

LEARNING ARCHITECTURE

(Onsite Only)

D1 10:30-12:30 (120 นาที)

WORKSHOP
"Learning Architecture: How L&D Can Improve the Bottom Line"

เพราะการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จการตีโจทย์ให้ถูกจุดก่อนเริ่มแก้ปัญหาจึงสำคัญ Learning Design คือการทำความเข้าใจโจทย์ และออกแบบการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ในงานได้ทันที Workshop ครั้งนี้ ทีม Learning & Development จะได้รับ Knowledge, Skill Set และ Tools ที่สามารถนำไปแก้ ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายที่ต้องเจอ

คุณพนิต ธัญมงคลสวัสดิ์ 
Co-Founder Business Visualize Company (BVC)

- Track B -
The NEXUS OF TECHNOLOGY : 
L&D ROLES  

(Onsite & Online)

B1 09:00-10:15 (75 นาที)

L&D Success Story and Lessons Learned You Can Learn From Amazing Volleyball Coach

เรียนรู้การพัฒนาคน และ องค์กร เพื่อพิชิต Mission to the Moon ผ่านการประสบการณ์และการถอดบทเรียนโดยโค้ชอ๊อต อดีตโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ผู้พาทีมเข้าใกล้เส้นทางโอลิมปิกขึ้นทุกที ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายใน
ไม่กี่ปี ทุกอย่างผ่านการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์มาอย่างดี นับจากวันที่ความหวังเลือนราง ภายใต้ความไม่พร้อมของปัจจัยหนุนเสริมหลายประการ สู่วันที่มีทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน
 
ชวนทุกท่านมาได้เรียนรู้กลยุทธ์การพัฒนาคนผ่านการกำหนดแนวทางในการวางกลยุทธ์พัฒนานักกีฬา  และการวางหมากเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้งคนและองค์กร เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แล้วคุณจะรู้ว่ากว่าที่จะเป็นทีมวอลเลย์บอลที่นำความภูมิใจมาให้คนไทยทั้งประเทศ ผ่านกระบวนการคิด อะไรมาบ้าง

คุณเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย (โค๊ชอ๊อด)
และ ผู้บริหาร สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
ผู้วางกลยุทธ์พัฒนาทีมชาติ
ไปสู่โอลิมปิค

B2 10:30-11:30 (60 นาที)

4 Key Dimensions that L&D can Make Greater Impact to Organization Transformation

ท่ามกลางข้อจำกัดมากมาย อะไรคือสิ่งที่ L&D ควรมุ่งเน้น? อะไรคือวิธีพัฒนาคนในโลกยุคใหม่ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มี “Impact” และ “วัดผลได้” ให้กับองค์กรอย่าง “แท้จริงและยั่งยืน” ? มาร่วมไขรหัสลับ 4 กุญแจสำคัญ ที่องค์กรชั้นนำใช้ออกแบบ “holistic solutions” เพื่อขับเคลื่อนการ Transform สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

คุณวิกรม คงสกุลยานนท์

Director: Learning Solutions, PacRim Group

B3 11:30-12:30 (60 นาที)

Become A Learning Experience Designer (LXD)

การเรียนรู้ และ ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้เปลี่ยนไปจากเดิม การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่จะทำให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ นั่นจึงเป็นความสำคัญของการมี Learning Experience Designer
การออกแบบการเรียนรู้ประกอบด้วยการผสมผสานของ การออกแบบร่วมสมัยหลายอย่างที่ การสอน การฝึกอบรม โดยต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การเงื่อนไข กลยุทธ์ ทรัพยากร เครื่องมือ และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ได้ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
เชิญผู้สนใจพัฒนาบทบาทของตนเองไปสู่การเป็น Learning Experience Designer มาร่วมสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทักษะ ที่จำเป็น และรับฟังประสบการณ์จาก นักออกแบบการเรียนรู้มืออาชีพ

ดร.ชนนิกานต์ จิรา
Head of True Digital Academy 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

C3 11:30-12:30 (60 นาที)

Why 'Experience Design' is a Paradigm Shift in L&D

> How has training evolved in the last two years? 
> How has L&D’s role changed in 2022? 
> Why Learning Experience Design is the today and future of L&D? 
> What are the key aspects to consider when designing effective learning experiences and learner experiences for the future? 
> How to get started with L&D experience design? 
> Parting thoughts

คุณอริญญา เถลิงศรี

กรรมการผู้จัดการ SEAC


 คุณสมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ

ที่ปรึกษาอาวุโส SEAC

AFTERNOON   (13:30 - 16:00)  

- Track A -
METAVERSE & THE CORPORATE UNIVERSE OF LEARNING

(Onsite Only)

A3 13:30-16:00 (150 นาที)

WORKSHOP

How to Transform OJT to Experienced Learning?

เพื่อลดข้อจำกัดในการฝึกปฎิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training : OJT)
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง ถือเป็นวิธีที่ช่วยให้พนักงานจดจำและทำตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งให้พนักงานมีโฟกัสในการ ดึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาใช้อย่างเต็มศักยภาพที่มี ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ผ่านสถานการณ์ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง อีกทั้งองค์กรยังสามารถเก็บข้อมูลพัฒนาการได้อย่างละเอียด นำไปวิเคราะห์ วางแผนกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณทรรศิกา ดำรงค์เลิศ

Chief Technology Officer

InTyme Solution Co.,Ltd 

- Track C -
LEARNING DESIGN

(Onsite Only)

C4 13:30-14:30 (60 นาที)

Learning Experience: the Key Success to
Design the Best Learning and Development Journey for your Learning Organization

ทุกองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังคน  Digital Disruption  ทักษะและความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน รวมถึงการปรับรูปแบบเป็นการทำงานแบบไฮบริด 
สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนตัวเองเร็วขึ้น  Learning and Development เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงคนและองค์กรให้พร้อมรับความท้าทายในปัจจุบัน ซึ่งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จ

คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ 

CEO & Co-Founder, Conicle

- Track D -
DATA ANALYTICS IN L&D

(Onsite Only)

D2 13:30-14:30 (60 นาที)

WORKSHOP

Beyond ROI: Measuring Learningful

อัพเกรดแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Motivation และความเป็นมนุษย์ของคนในองค์กรเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายและยั่งยืน แถม ผู้เข้าร่วม Session จะได้ลองใช้เครื่องมือ SEEN ในการช่วยวัดผลการเรียนรู้ในองค์กร ที่มีจำนวนจำกัดLearning  

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์  
CEO & Co-Founder
Base Playhouse

- Track B -
The NEXUS OF TECHNOLOGY : 
L&D ROLES  

(Onsite & Online)

B4 13:30-14:30 (60 นาที)

How organizations transform their L&D initiatives and enhance their talent management capabilities using a talent operating system

เทคโนโลยีได้กลายเป็นตัวสร้างความแตกต่างทางธุรกิจที่สำคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถสำรวจแนวโน้มใหม่ของการริเริ่ม L&D ที่กำหนดโลกแห่งการทำงาน ในขณะนี้ เมื่อพนักงานกลับมาทำงาน องค์กรต่างๆ จะต้องมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างประสบการณ์ของพนักงานผ่านกิจกรรม L&D ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของพวกเขามีความเป็นเลิศในยุค New Normal
แผนงานด้านเทคโนโลยีใหม่สำหรับ L&D สำหรับหลายองค์กรเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการด้วยการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องในกลยุทธ์ที่สร้างผลกระทบต่อ Talent ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
องค์กรต้องค้นหาว่า L&D ของตนเหมาะสมกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างไรผ่าน talent management framework เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถ (Talent-Driven Economy)

 

คุณปริญญ์ พิชญวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

คุณบุญชู มัลโฮตรา

ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค PeopleStrong

คุณดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ

Head of People
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

B5 15:00-16:00 (60 นาที)

The Nexus of EdTech: The Drive & Energy of L&D

EdTech กำลังเป็น Disruption ของวงการศึกษา โดยเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น สร้างความแตกต่างจากการเรียนรู้ในแบบเดิม ๆ ให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆนำไปสู่การต่อยอดทั้งในระดับองค์กรในการพัฒนาทักษะใหม่แก่พนักงาน มีหลายองค์กรที่ได้นำ EdTech มาประยุกต์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร
เราขอนำท่านมาร่วมพูดคุยกับ ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EdTech ในประเทศไทย โดยหัวข้อการสัมมนานี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้ ผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนงาน L&D ได้เรียนรู้หลักคิดของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เครื่องมอ และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มของ EdTech เพื่อนำมาประยุกต์ใช้รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือกับ EdTech เพื่อการร่วมพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร 

คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว  

Managing Director
Disrupt Technology Venture & StormBreaker Venture

คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ 

CEO & Co-Founder,Conicle

C5 15:00-16:30 (90 นาที)

WORKSHOP

How to Create and Deliver
Bite-sized Learning

Microlearning หรือ bite-sized learning เป็น กลยุทธ์การสอน ที่เน้น Small, Short and Focused เพื่อนำเสนอสั้นๆแต่โฟกัส  bite-sized learning ได้รับการออกแบบโดยใช้เนื้อหาที่ย่อยได้เพื่อให้ข้อมูลสามารถย้ายไปยังหน่วยความจำระยะยาวเป้าหมายไม่ใช่แค่เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ยังช่วยให้พวกเขาเก็บข้อมูลไว้ได้ในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำคือ เนื้อหาที่ สั้น และ โฟกัส 
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแปลงความรู้มหาศาลมานำเสนอในรูปแบบ Microlearning คุณต้องเข้าใจหลักการ กระบวนการ รู้เทคนิค และเลือกใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสมทั้งหมดนี้มีอยู่ใน Workshop นี้ เชิญมารู้จักทุกมิติของ Microlearning และ ลงมือทำอย่างถูกต้องโดยมีวิทยากรที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักปฎิบัติ เป็นผู้ให้คำแนะนำกับคุณ

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล 
SVP - Organization

Development & Learning
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

D3 15:00-16:00 (60 นาที)

WORKSHOP

Skills Data and Why its Essential in your Reskilling and Upskilling Journey

ในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา HR ได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น ข้อมูลในระบบเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจที่ดีและมีข้อมูลมากขึ้น  มาร่วมรับฟัง แนวทางในการใช้และสร้างข้อมูลทักษะ (Skills Data) ที่สอดคล้องกับความต้องการและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนาองค์กร งานด้าน HR มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำ Skills Data มาวิเคราะห์ในการ Reskilling และ Upskilling คนในองค์กร  
มาเรียนรู้และอัพเดทเครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้าน People Analytic 

คุณสุวิท จันทร์ศรีชวาลา  
Managing Director & Founder  
Serendipity & Co Inc

bottom of page